Σωκράτης Σινόπουλος λύρα
Ιωάννης Κυριμκυρίδης πιάνο
Δημήτρης Τσεκούρας μπάσο
Δημήτρης Εμμανουήλ ντραμς